اهميت اعلام ميزان مقاوت بالابر

در دنيای صنعتی امروز رعايت استانداردها وابسته نوع دستورات ارايه شده صورت می گيرد در واقع مصرف كننده پايبند هشدار توليد كننده است مگر آن كه به علمی بودن آن شك كند.

يكی از اين هشدارهای جدی كه در برخی كشورهای دنيا چندان مورد توجه نيست ميزان بار تحت مقاومت در آسانسورها است. مقدار بار بستگی به نوع آسانسور انتخابی دارد.

برای بدست آوردن وزن آسانسور با توجه به ظرفیت آن بایستی به مقررات جهانی ساختمان سازی پايبند بود و همانطوری عمل كرد كه در سطوح بين المللی عمل می كنند. کلیه نیروی های وارده به سازه در آسانسور بايد دقيقا اندازه گيری شده و ميزان آن به كاربر منتقل شود.

در قوانين بين المللی بار به دو حالت زنده و مرده تلقی می شود كه در فرهنگ هر منطقه ترجمه آن متفاوت است اما در كل ميزان بار وارد بر باربر به زنده بودن آن وابسته نيست و اين مسئله بايد گوشزد شود كه تعداد افراد تنها فاكتور رعايت وزن در بالابر نيست و ميزان بار افرادي كه وارد اتاقك مي شوند نيز بسيار اهميت دارد. بصورت عمومی برای ساختمانهای 5 طبقه 800 تا 1000 کیلو تا سطح آستانه مقاومت در نظر گرفته شده است. ميزان فشار اين بار به نبشی ها و از آنجا به چاله زيرين و كناری آسانسور انتقال پیدا میکند.

منبع سایت آسانسوری

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب