بالابر باری قالار

بالابر باری آسیابرج - نصب شده در شرکت قالار جهت بارگیری و تخلیه طاقه های پارچه در طبقات - ظرفیت بالابر = 3 تن

Off Canvas Menu