استفاده از بالابر جهت ساخت فیلم سوپرمن

برای ساخت جدیدترین نسخه از سری فیلمهای سوپرمن از بالابر استفاده شد تا قهرمان فیلم در ارتفاع قرار گیرد.

Off Canvas Menu