ساخت متعادل ترین بالابر دنیا

متعادل ترین بالابر دنیا در کشور دانمارک ساخته شد.