اطلاعیه

با توجه به سوء استفاده برخی افراد و شرکت ها از مطالب و تصاویر بالابر های شرکت آسیابرج اعم از تصاویر بالابر هیدرولیکی ، بالابر خانگی ، بالابر فروشگاهی ، بالابر مسجد ، بالابر متحرک ، بالابر ثابت ، آسانسور هیدرولیک ، بالابر دکلی ، بالابر آکاردئونی و .... اعلام می دارد :

Off Canvas Menu