پروژه بالابر ده تنی برای شرکت شیمی ساختمان

به درخواست شرکت محترم شیمی ساختمان، ساخت یک دستگاه بالابر هیدرولیکی با ظرفیت 10000 کیلوگرم و ارتفاع بالابری 5 متر در کارخانه این مجموعه واقع در سیمین دشت آغاز گردید.

بالابر مد نظر از نوع بالابر ثابت باری بوده و دارای ابعاد کف کابین 2.5x5.5 متر می باشد.

Off Canvas Menu