بالابر آکاردئونی Micro

کمپانی AHS بالابری تولید کرده که دارای ابعاد بسیار کوچک بوده و در مکان های کم جا و کم حجم کاربرد فوق العاده ای دارد.

این بالابر آکاردئونی اولین بالابر از نوع خود می باشد که با این ابعاد کوچک طراحی و تولید شده است. البته انتظار کار در ارتفاعات زیاد را نمی توان از این بالابر داشت. این بالابر سیزری در دو نوع XP4 و XP5 ساخته شده است.

ابعاد سبد بالابر نوع XP4 : طول 520mm و عرض 520mm

ابعاد سبد بالابر نوع XP5 : طول 1050mm و عرض 520mm

به گفته آقای یان هاردینگ از مدیران کمپانی AHS ، ایده طراحی این بالابر آکاردئونی از نمایشگاه اخیر Vertical آمده است، چرا که در این نمایشگاه تعدادی از بازدیدکننده ها درخواست یک بالابر با این ابعاد را داشتند تا بتوانند در مکان موردنظرشان از آن استفاده کرده و به ارتفاع خاص خود دسترسی داشته باشند. به گفته وی این بالابر آکاردئونی Micro نامگذاری شده است.

 

Off Canvas Menu