بالابر امنیتی بانک

 

مسوولین بانک نوردای دانمارک جهت نصب و نگهداری تجهیزات امنیتی خود تصمیم به استفاده از یک بالابر فالکون گرفته اند.

این بالابر از نوع بالابرهای مفصلی بوده که توسط بوم های تلسکوپی به بالا هدایت می شود. ظرفیت بالابری این دستگاه 200 کیلوگرم تا ارفاع اولیه 15 متر و یا 100 کیلوگرم تا ارتفاع بالابری 21 متر می باشد.

سایر مشخصات بالابر :

ارتفاع جمع شده دستگاه : 2 متر

عرض دستگاه : 900 میلیمتر

وزن بالابر : 4150 کیلوگرم

 

Off Canvas Menu