تحویل بالابر به اداره کل ورزش کرمانشاه

 

تحویل بالابر دوبلکس به اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

بر اساس درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، 3 دستگاه بالابر دوبلکس شرکت آسیابرج تحویل این سازمان گردید.

ظرفیت 200 کیلوگرم و ارتفاع 14 متر از مشخصات بالابرهای ذکر شده می باشد. گفتنی است بالابر دوبلکس آسیابرج درواقع همان بالابر دودکله یا بالابر دو ستونه است.

 

Off Canvas Menu