تحویل دو دستگاه بالابر هیدرولیکی

بنا به درخواست مشتری شرکت آسیابرج دو دستگاه بالابر چهار دکله و بالابر دو دکله تولید و آماده تحویل ایشان گردیده است.

 

مشخصات بالابر چهار دکله چرخ خودرویی :

- بالابر الکتروهیدرولیک مخصوص نفر با ارتفاع 16 متر

- ریل های آلومینیومی عریض جهت ثبات بیشتر بالابر

- ظرفیت بار 250 کیلوگرم

- مناسب برای کار همزمان دو یا سه نفر در ارتفاع

- قابل یدک بودن بالابر توسط خودرو

 

مشخصات بالابر دو دکله چرخ خودرویی :

- بالابر هیدرولیک با ارتفاع 14 متر

- ظرفیت بار 200 کیلوگرم

- ریل های آلومینیومی عریض بالابر

- مناسب برای کار همزمان دو نفر در ارتفاع

- قابل یدک بودن بالابر توسط خودرو

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب