بالابر آکاردئونی با سبد جمع شونده

 

بر اساس درخواست یکی از مشتریان شرکت آسیابرج که خواهان بالابر آکاردئونی بودند، این دستگاه بالابر به نحوی طراحی گردید که کابین حفاظ یکپارچه آن قابلیت جمع آوری داشته باشد تا مناسب فضای با ارتفاع خاص مشتری شود.

در عکس ذیل، بالابر آکاردئونی مذکور در حالت جمع شده دستگاه قابل رؤیت است.

Off Canvas Menu