بلندترین بالابر دنیا در محیط طبیعی

بلندترین آسانسور محیطی در دنیا

آسانسور بیلایگ در چین با 326 متر، بلندترین بالابر محیط طبیعی دنیا هست که ساختش در سال 1999 شروع و در سال 2002 به اتمام رسید!

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب