بالابر هیدرولیکی تک ریله با کابین تلسکوپی

 

ساخت بالابر تک دکله با دهانه تلسکوپي

براي اولين بار در کشور ايسلند يک نوع بالابر دکلي ساخته شده که کابين بالابر به صورت دهنه، جلوي بالابر با حالت تلسکوپي باز مي شود.

دهانه تلسکوپي اين بالابر به اندازه 5 متر باز شده و تا ارتفاع 5/6 متر دسترسي کاربري فراهم مي کند. در واقع اين بالابر تک دکله هيدروليکي از سه جزء اصلي تشکيل شده است : شاسي بالابر ، ريل هاي ستوني و بازوي تلسکوپي کابين.

ارتفاع ريلي دستگاه 10 متر و وزن کلي بالابر 4800 کيلوگرم مي باشد.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب