اولین بالابر Manitou 220J در انگلستان

گروه AFI اولین بالابر Manitou 220J خود را در انگلستان تحویل گرفت. این بالابر جزء ویژه ترین بالابرهای موجود در بازار است. ساخت و برپاسازی یک گارد محافظ روی سطح رودخانه همشایر، جهت جلوگیری از ماهیگیری پرندگان بدون آسیب رساندن به آنها، اولین پروژه ای بود که توسط این بالابر صورت پذیرفت. این کار برای محافظت از آب و ماهیان آبزی انجام شده است. با انجام این پروژه از 1/5 میلیون ماهی محافظت گردیده است که برای حفظ محیط زیست رودخانه امری بسیار ضروری محسوب می شد. بهترین روش انجام این پروژه استفاده از وسیله ای بود که بتواند سطح دسترسی مورد نظر روی رودخانه را پوشش دهد که بالابر 220 با دسترسی 22 متری خود این امکان را براحتی فراهم آورد.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب