بزرگترین شاسی بالابر

برای انجام کارهای مختلف در ارتفاع راه حل های متفاوتی وجود دارد. بعنوان مثال برای نصب یک تابلو روی دیوار 2 متری خانه معمولا از وسیله هایی همچون نردبان یا چهارپایه می توان استفاده کرد. ولی در ارتفاع های بلند تر کار کمی پیچیده تر شده و باید تجهیزات مخصوصی را بکار برد. بالابر عمده ترین وسیله جهت انجام این امور می باشد. بالابرها در دو نوع متحرک و ثابت ساخته می شوند و هر یک نیز دارای انواع مختلفی هستند. اما بالابر Teupens 50m بزرگترین بالابر تولید شده از لحاظ شاسی می باشد که به نوعی می توان گفت تمامی امور مربوط به انجام هر نوع عملیات در ارتفاع را پوشش می دهد. این بالابر با ظرفیت حمل 200 کیلوگرم تا ارتفاع 20 متری دسترسی ایجاد می کند. سبد دستگاه روی بوم هایی سوار شده که به صورت تلسکوپی از یکدیگر خارج می شوند و دارای دو جک بسیار بزرگ همراه با محور گردان بوم است.

 

Off Canvas Menu