شبیه ساز مجازی سکوی بالابر

استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی به منظور یادگیری نحوه کار در سکوی بالابر و هدایت بالابر، برای اولین بار توسط شرکت BMV در انگلیس به اجرا درآمد. این تست طی یک مزایده ای که بین شرکت های بالابرسازی برگزار شد، روی بالابرهای نیشنواید انجام گردید. البته تست واقعیت مجازی برای سکوی بالابرهایی که بیشتر از 5 متر ارتفاع دارند، صورت می گیرد چرا که با توجه به ارتفاع بیشتر از 5 متر کار کردن با انواع بالابر امری مهم محسوب می گردد. این شرکت مدعی است که اولین پروژه شبیه سازی سکوی بالابر را انجام داده است که بواسطه آن اپراتورها بتوانند قبل از استفاده از بالابر مهارت کافی جهت کنترل آن را فرا گیرند. این آموزش از 16 آپریل آغاز گردیده و تاکنون 33 اپراتور مجرب توانسته اند نحوه کار با بالابر را در محیطی ایمن آموزش ببینند. تعدادی از این اپراتورها در پروژه ساخت بزرگراه M5 فعالیت دارند و طبق گفته مدیر این پروژه با اینکه ساخت بزرگراه امری خطیر و حائز اهمیت است و باید در انجام آن سرعت بالایی وجود داشته باشد ولی نحوه انجام درستِ کار و ایمنی در اولویت هستند به همین منظور کارکنان این پروژه جهت آموزش توسط تکنولوژی شبیه سازی واقعیت مجازی به مرکز شرکت BMV فرستاده شده اند. پیتر داگلاس، مدیر عامل عملیات پلت فرم های سراسر جهان، گفت: توانایی اپراتورها برای ایجاد اشتباه در یک محیط امن و کنترل شده، نه تنها آنها را برای چگونگی واکنش به خطر آماده می سازد، بلکه باعث ساخت تجربه ای ارزشمند می گردد که ما احساس می کنیم تعداد حوادث احتمالی در محل، و همچنین آسیب به ساختمان ها و تجهیزات به حداقل می رسد.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب