فرار با خوش شانسی

در یک کارگاه صنعتی، کارگری که در حمل کردن محموله کمک می کرد به همراه خود بار توسط جرثقیل به بالا کشیده شد. این اپراتور زمانی که طناب های مخصوص بالا بردن بار را نصب می کرد در اثر بی دقتی به آنها گیر کرد و همراه محموله با جرثقیل به بالا رفت. اما با خوش شانسی کامل در یک لحظه توانست از بار جدا شود و دچار حادثه نگردد. از آنجایی که همراهی اپراتور با خود محموله از ملزومات این عملیات بود، در اصل این عملیات باید توسط یک بالابر با ظرفیت بالا انجام میشد. اصولا بالابر وسیله ای است که نفر به همراه بار به ارتفاع می رود.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب