آیا تصویر این بالابر واقعی است؟

عکسی توسط یکی از خوانندگان برایمان ارسال شده که درآن یک بالابر بوم دار توسط جرثقیل در حال جابجایی معلق است. تا اینجای مطلب مشکلی نیست ولی وقتی با دقت به عکس نگاه کنید متوجه می شوید که در همین وضعیت، فردی درون سبد بالابر قرار دارد. و از آن بدتر اینکه درب ورودی سبد را باز کرده و هیچگونه طناب نجاتی متصل نگردیده است. متأسفانه مکان عکس مشخص نیست. حال مشخص نیست که این تصویر واقعی است یا یک فتوشاپ حرفه ای صورت گرفته است. در هر حال امیدواریم که حادثه ای روی بالابر مذکور رخ نداده باشد و یا اینکه این تصویر واقعیت نداشته باشد.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب