قطعات بالابر

 

 

 

 

         الکترو موتور

              پاور پک

            شیر برقی

            فیلترها

 

 

 

 

         قطعات هیدرولیک

 

 

 

 

                 زنجیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 مهره کاسه نمد

 

 

 

 

        پکینگ جک هیدرولیک

قرقره های هادی

 

 

Off Canvas Menu