سرعت دوران پمپهای بالابر

بیشتر پمپهای بالابر مستقیماً توسط یک محرک اصلی ( موتور الکتریکی یا درونسوز) که سرعت دوران آن معلوم است رانده می شوند. در این حالت دبی سیال با سرعت دوران پمپ متناسب است. هر طرحی دارای سرعت حداقل و سرعت حداکثر است. هر چه سرعت دوران پمپ بیشتر باشد عمر آن کوتاهتر خواهد بود.

نوع سیال

پمپهای بالابر برای کار در دامنه ویژه ای از ویسکوزیته استفاده می شوند. کار با روغنهای مصنوعی یا روغن هایی که مبنای آنها آب است عمر پمپ بالابر ها را (که به روانکاری یا یاتاقانها و اجزای متحرک پمپ بستگی دارد) کاهش می دهد. توصیه می شود قبل از به کارگیری سیالی غیر از روغن معدنی در سیستم با سازنده پمپ مشورت شود.

آلودگی سیال

هرگونه آلودگی سیال به پمپ بالابرها آسیب می رساند. پمپهای دقیق که دارای انطباقات حساس اند، بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند. در زمان انتخاب پمپ برای مداری که باید سیال آلوده را پمپ کند( مانند پمپ مدار پاک کننده) باید دقت ویژه ای بکار گرفت.

 

پمپهای بالابر دنده ای غیر دقیق و پمپهای ژیروتوری سیال آلوده را بهتر تحمل می کنند. البته باید به یاد داشت که استفاده از صافی در خط مکش هر پمپی لازم است. در مورد پمپهای دقیق، توصیه های سازنده نیز در مورد فیلتراسیون باید مدنظر قرار گیرد. در غیر اینصورت عمر پمپ به شدت کاهش یافته و تعهد سازنده نیز منقضی خواهد بود.

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب