بی دقتی روی بالابر خودرویی

همان طور که از عکس زیر مشخص است، کار کردن یک مرد روی بالابر پشت خودرویی در آلمان، تامل برانگیز به نظر می آید. این فرد با استفاده از یک بالابر مفصلی که پشت یک خودروی ون سوار شده است، قصد انجام تعمیرات چراغ ترافیکی راهنمایی را دارد. بی توجه به محل کار خود و اعلام یا نصب هشدار برای عابرین پیاده که در حال عبور از زیر بالابر هستند. یکی از عابرین مادری است که کالسکه بچه شش نفره را حول می دهد و دیگری خانمی همراه با دختر خردسالش می باشد. جدا از اینکه احتمال سقوط وسایل کار روی عابرین پیاده وجود دارد مشکل دیگری هم در کار است و آن عدم توجه به عبور و مرور وسایط نقلیه در تقاطع می باشد. با توجه به خاموش بودن چراغ راهنمایی این موضوع می تواند باعث ایجاد حادثه برای خودروهای در حال عبور گردد.

 

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب