هوم لیفت (بالابر خانگی)

مقدمه

اين يک حقيقت است که بالابرهاي خانگي آسيابرج داراي استانداردها و گزينه هاي سفارشي بيشتري نسبت به ساير برندهاي بالابرهاي خانگي بوده و همين باعث افتخار ما به توليدات خود در داخل و خارج از کشور است. انتخاب ويژگي ها و گزينه هاي سفارشي براي قسمت هاي مختلف هوم ليفت در عين اينکه براي خريدار سرم گرم کننده است، نکات فني بسياري نيز در پي خواهد داشت. بر همين اساس تصميم گيري براي مشخصات ظاهري يک بالابر خانگي جديد براي يک فرد غير فني به طوري است که ممکن است به نکات فني و مکانيکي دقتي نشود.

براي انتخاب يک هوم ليفت شما بايد قبل از هر چيز نوع درايو يا نوع سيستم بالابر را انتخاب کنيد. کليه هوم ليفت يا بالابرهاي خانگي داراي سه نوع سيستم درايو هستند که غالباً داراي سرعت هاي مشابه بوده و نوع کابين ها نيز همانند است. در مراتب بعدي نوع بالابر با فضاي خانه و ساير موارد بررسي مي شود.

 

 

سيستم درايو هيدروليک

سيستم هيدروليک در ساختار بالابرها داراي جک هيدروليک، منبع روغن، موتور، شيرها و پمپهاي هيدروليکي مي باشد. سيستم درايو هيدروليک جديدترين نوع درايو در هوم ليفت هاست. حرکت بي صدا و نرم، ايمني بسيار بالا، نصب بدون تخريب محل، کمتر اشغال کردن فضاي خانه، از مزاياي اين سيستم هستند. موتور سيستم هيدروليک متصل به منبع روغن آن مي باشد و در صورتي که درون منبع قرار بگيرد صداي بسيار کمتري خواهد داشت و مي بايست از شيرهاي مخصوص استفاده شود.

در هوم ليفت هيدروليکی روغن از طريق شلنگ هاي مخصوص توسط نيرويي که موتور ايجاد مي کند، به درون جک پمپ شده و باعث باز شدن آن مي شود. جک هيدروليکي از طريق سيم بکسل يا زنجير، کابيني که روي سکوي اصلي قرار دارد را بالا خواهد برد.

اين نوع سيستم داراي ظرفيت هاي به مراتب بالاتر از سيستم هاي ديگر است و قدرت بيشتري دارد.

سيستم درايو کابلي

در اين سيستم نوارهاي آسانسوري توسط موتور الکتريکي کابين هوم ليفت را بالا و پايين مي کنند. نکته مهم در اين نوع سيستم نياز به فضا جهت احداث موتورخانه است.

سيستم درايو کابلي با موتور فوقاني

کاملاً مشابه نوع کابلي است با اين تفاوت که موتور الکتريکي روي استراکچر قرار گرفته و گيرلس بوده و داراي دو ريل مي باشد.

در نهايت بايد گفت هر خانه اي در نوع خود يونيک و منحصر به فرد است و با انتخاب درست هوم ليفت مد نظر هم مشکل جابجايي در ارتفاع برطرف مي شود و هم اينکه طراحي و ظاهر خانه حفظ خواهد شد.

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب