بالابر صحنه نمایش

مقدمه

سيستم هاي پرنده يا سيستم هاي پروازي جزء بسيار مهمي از ماشين آلات مورد استفاده جهت صحنه هاي نمايش هستند. اين سيستم ها به منظور بالا بردن (يا شناور کردن) سن از روي استيج به فضاي بالاي استيج (انبار پرواز) توسط بالابر ساخته شده اند. دو نوع کلي از اين بالابر وجود دارد : بالابر دستي و بالابري که توسط ماشين کار مي کند. نوع سوم بالابري است که با نيروي برق کار مي کند و از آن بعنوان بالابر هيدروليکي نام برده مي شود که در آن موتور الکتريکي باعث به حرکت درآمدن پيستون جک هيدروليکي و در نهايت موجب بالا رفتن ساختار بالابر مي گردد. مزاياي اين نوع سيستم اين است که از جهت فيزيکي نيازي به نزديک بودن موتور الکتريکي به سيال متحرک سيستم نيست از همين رو صداي کمتري توليد مي شود، همچنين اپراتور مي تواند نيروي کلي را بين چندين پيستون تقسيم کند، يعني سيستم بواسطه چند عامل جداگانه عمل نمايد و همين باعث مي گردد که بالابر براحتي از کار نيفتد.

 

 

بالابرها در صحنه نمايش

در يک صحنه تئاتر از بالابرها جهت جابجا کردن سکوها، هنرپيشه ها، سن ها و ساير تجهيزات توليد در پشت و جلوي صحنه نمايش، استفاده مي شود. بالابرهايي که در صحنه نمايش استفاده مي شوند يا بالا کشنده هستند يا بالا برنده. به اين معني که يک سري از اين تجهيزات توسط سازه هاي عمودي يا سقف مجموعه پشتيباني مي شوند که عمدتاً عمل بالا کشندگي را انجام مي دهند، و يک سري در کف يا سطح صحنه مستقر شده و عمل بالا بردن را انجام مي دهند. سيستم هاي بالا کشنده هم بصورت دستي و هم بصورت مکانيکي و هم بصورت برقي وجود دارند. بالابر دستي که تجهيزات يا هنرپيشه ها را به بالا مي کشد و سپس آنها را به آرامي به پايين صحنه منتقل مي کند، توسط لوازمي همچون طناب، سيم، گيره و وسايلي از قبيل سر هم مي شود. سيستم هاي مکانيکي همين عمل را توسط چرخ دنده ها و پيچ ها و سيم بکسل و جک هاي هيدروليکي انجام مي دهند. و بالا کشنده هاي برقي مشابه سيستم هاي مکانيکي هستند فقط نيروي محرکه در آنها توسط موتورهاي الکتريکي ايجاد مي شود.

 

 

کليه اين بالابرها يا در قسمتي از ساختمان صحنه تئاتر بصورت ثابت نصب شده اند که عمدتاً آسانسور هستند (در صحنه نمايش به "آسانسور يکپارچه معماري" شهرت دارند) و يا متحرک بوده و در کل صحنه قابليت جابجايي دارند. آسانسورها بايد مطابق با کدهاي محلي-ايمني ساختمان طراحي شوند. يک نوع آسانسور (بالابر مستقيم) با استفاده از پيستون متصل به بخشي از کف زمين واقع در صحنه نمايش، به صورت هيدروليکي هدايت مي شود. پيستون تحت فشار هيدروليک عمل مي کند و براي بالا بردن سکوي مرتبط ، منبسط مي شود و باز مي شود. نوع ديگر (آسانسور مجهز به پيچ) به صورت الکتريکي يا هيدروليکي است و از طريق يک مهره که در قسمت بالايي پيچ به بخشي از کف زمين وصل شده و به يک پيچ عمودي که همانند ستون است، وصل مي شود.

 

 

چيدمان و نصب آسانسورهاي يکپارچه معماري (بالابرهاي ثابت صحنه نمايش) بايد با دقت و با توجه به شرايط صحنه مشخص شود. تعداد دفعات استفاده و نوع رويدادهايي که بايد در آن مهيا شود، همراه با عدم انعطاف پذيري در مورد مکانيزاسيون دائمي کف صحنه، بايد در نظر گرفته شود. به طور کلي ، آسانسورهاي يکپارچه معماري در مکاني نصب مي شوند که براي رفع نيازهاي خاص يک مجموعه که بصورت دائم در آنجا مستقر است، طراحي شده اند. ولي بالابرهاي متحرک فقط با توجه به ارتفاع سقف صحنه نمايش و قابليت جابجا کردن خود بالابر در صحنه مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

 

بالابرهاي افقي صحنه

بالابرهاي افقي ثابت، که معمولاً الکتريکي يا هيدروليکي هستند، براي جابجايي سن هاي موقت و سن هاي گردشي که در ساختار تئاتر ساخته شده اند، استفاده مي شوند. بالابرهاي افقي موقت در توليدات خاص براي چرخاندن و پيشران سن ها، بازيگران و برآمدن از حالت ايستاده به صحنه استفاده مي شوند. بالابرهاي متحرک داراي مفصل هايي هستند که مي تواند بصورت افقي در صحنه باز شده و به سرعت روي صحنه و خارج از صحنه به حرکت درآيند.

Off Canvas Menu

سئو و بهینه سازی توسط دارکوب