خدمات پس از فروش

مشخصات سازمان/شخص

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

تاریخ
ورودی نامعتبر است

اداره،سازمان
ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است

موبایل
ورودی نامعتبر است

نمابر
ورودی نامعتبر است

آدرس
ورودی نامعتبر است

درخواست تعمیر دستگاه

مدل 1
ورودی نامعتبر است

سریال
ورودی نامعتبر است

شرح خرابی
ورودی نامعتبر است

مدل 2
ورودی نامعتبر است

سریال
ورودی نامعتبر است

شرح خرابی
ورودی نامعتبر است

درخواست خرید قطعه محصولات

نام قطعه 1
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

نام قطعه 2
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

خواهشمند است جهت تسریع در روند پیگیری از دستگاه فوق در زوایای مختلف عکس یا فیلم گرفته و در قسمت ذیل آپلود و یا به شماره 09198020582 تلگرام کنید.

آپلود عکس یا فیلم
ورودی نامعتبر است

Off Canvas Menu