تماس با واحد فروش 02153806 (خط ویژه)    02156716224 و 02156716223
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

درحال بارگذاری...

یک جرثقیل پشت کامیونی حین بلند کردن درختان حیاط پشتی خانه ای در رودآیلند دچار سانحه گردید و سرنگون شد. به نظر می رسد یکی از بازوهای عقبی جرثقیل دچار لغزش شده و علت اصلی حادثه است. در هنگام سقوط جک استقرار جلویی دستگاه وارد منزل مسکونی شده ولی به کسی صدمه ای نرسیده است. در این حادثه شرکت پشتیبانی کننده دستگاه مقصر شناخته شد، زیرا قبل از انجام عملیات باید جک شکسته شده جرثقیل تعمیر میشد که این اتفاق نیفتاده است.