تماس با واحد فروش  -   02156716224 و 02156716223

روز گذشته یک بالابر تلسکوپی در فلوریدای آمرکیا به علت برخورد با خطوط برق بالای سر خود دچار آتش سوزی شد. در اثر برخورد سبد بالابر با خطوط برق قوس الکتریکی ایجاد گشته و نیرو از سبد به بدنه دستگاه انتقال می یابد و با توجه به اینکه شاسی روی زمین قرار داشته، بدنه دچار حریق می شود. فردی که روی سبد بالابر قرار داشته هنگام هدایت آن و در زمان برخورد سبد با سیم های برق، بالاتر از خطوط برق می رود و خودش برخوردی پیدا نمی کند. با حضور تیم آتش نشانی فرد را از طریق نردبان های خود به پایین انتقال داده و او را از یک خطر جدی و جراحات شدید نجات می دهند.