تماس با واحد فروش  -   02153806

یکی از کاربران دو عکس متفاوت و جالب توجه برای ما ارسال کرده که در آنها بالابرهای سیزری (بالابر آکاردئونی) به شکلی متفاوت در حال کار هستند که از نظر این کاربر، استفاده از دستگاه ها در حالت ایده آل نیست. نظر شما چیست؟

 

 

در یکی از عکس دو کارگر با استفاده از دو بالابر سیزری برقی کوچک تکه الواری را جهت نصب در ساختمان همزمان بالا برده اند. آنها تکه چوب را تا ارتفاع حدود 4 متری بالا برده اند و با توجه به ظرفیت دو بالابر مشکلی از بابت رعایت ظرفیت بار و ارتفاع مجاز به نظر نمی رسد. تنها نکته منفی در عکس استفاده از دستگاه هایی است که مخصوص محیط داخلی ساخته شده اند ولی در محیط باز از آنها استفاده شده است.