تماس با واحد فروش 02153806 (خط ویژه)    02156716224 و 02156716223
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

درحال بارگذاری...

 

دلايل کاربرد سيستم هيدروليک

از سيستم هاي هيدروليک در خطوط توليد مدرن، صنايع سنگين، پرس ها، و آسانسورها و غيره استفاده مي گردد. در کليه موارد ذکر شده سيال هيدروليک نقش واسط انتقال توان و انرژي را دارا مي باشد.

مي توان انواع سيستم هاي هيدروليک را در دو طبقه کلي طبقه بندي نمود :

سيستم هيدروليک

سيستم هيدروليک ثابت

سيستم هيدروليک ثابت

سيستم هيدروليک ثابت بيشتر در انواع ماشين آلات خطوط توليد و مونتاژ ، خطوط انتقال مواد، سکوها، تسمه هاي نقاله، پرس ها، انواع بالابرها (شامل آسانسورهاي هيدروليکي، سکوهاي نفتي دريايي و ...) کاربرد دارد.

سيستم هيدروليک متحرک

سيستم هاي هيدروليک متحرک بصورت کلي شامل دو نوع بوده که در سيستم بر روي چرخ هاي خود حرکت نموده (مانند ماشين آلات راهسازي) و در حالت دوم توسط حامل هاي تغيير مي دهد.

 

 

مزيت هاي کلي سيستم هيدروليک

انتقال نيروي بسيار زياد از طريق تجهيزاتي که حداقل فضاي ممکن را اشغال مي کنند

امکان روشن کردن سيستم در حالت تحت بار

امکان تأمين حرکت يکنواخت و موقعيت دهي دقيق

عملکرد نرم و امکان تغيير جهت سريع عمل کننده

گستره زياد کنترلي و قابليت تنظيمات مناسب

مشکلات کاربرد هيدروليک

امکان آلودگي محيط زيست، آتش سوزي و صدمات فيزيکي در صورت نشت روغن

حساس به گردوغبار و آلوده کننده هاي محيطي

امکان بروز خطر در صورت افزايش فشار پيش بيني نشده

وابستگي کيفيت عملکرد به دما (به دليل تغييرات ويسکوزيته)

ضريب راندمان پايين

اصول سيالات و کاربرد آن در سيستم هاي هيدروليک

معادله اصلي در خصوص سيالات شامل فرمول P = F/A مي باشد. از دياگرام ذيل نيز جهت تبيين معادله فوق استفاده مي گردد.

نرخ جريان يا دبي Flow Rate

نرخ جريان يا دبي عبارتست از مقدار حجم مايعي که طي يک بازه زماني، مطابق فرمول ذيل از مقطعي دايره اي شکل مي گذرد. (Q = V/t)

 

 

اندازه گيري دما

دماي سيال در يک سيستم هيدروليکي را مي توان با استفاده از وسايل اندازه گيري ساده اي نظير ترمومترها و يا از طريق تجهيزاتي که نسبت به ارسال سيگنال الکتريکي به بخش کنترلي اقدام مي نمايد، اندازه گيري و کنترل نمود. اندازه گيري و کنترل صحيح دما بسيار مهم بوده زيرا افزايش دماي روغن هيدروليک به بيش از 60 درجه سانتي گراد منجر به کاهش زودهنگام عمر روغن هيدروليک که به آن اصطلاحاً ageing گويند، مي گردد.

کاويتاسيون

کاويتاسيون به جدا شدن ريزترين ذرات از سطح ماده جامد گويند. اين امر در سيستم هاي هيدروليک در لبه هاي کنترل قطعات هيدروليک نظير پمپ ها، شيرها، و ... رخ مي دهد. فرسايش مواد مي تواند بر اثر فشار ناگهاني و يا ازدياد دما حاصل گردد.

سيال هيدروليک

بصورت تئوري هر مايعي حتي آب نيز مي تواند براي انتقال انرژي فشاري مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال از آنجاييکه سيال به کار رفته در ماشين هاي هيدروليکي بايستي داراي خواص متعددي باشد لذا گستره انتخاب سيال مناسب و بادوام کافي بسيار محدود مي گردد. به طور مثال استفاده از آب به عنوان سيال هيدروليک مشکلات زنگ زدگي، نقطه جوش پايين، دماي يخ زدگي بالا و ويسکوزيته خيلي کم را به همراه خواهد داشت. سيال هيدروليک با روغن پايه نفتي که به روغن هيدروليک مشهور بوده، بيشترين خواص مورد نياز را دارد، لذا از اين جهت داراي دامنه کاربرد وسيعي مي باشد.

نيازمندي هاي روغن هيدروليک

حداقل جرم حجمي (چگالي) ممکن

حداقل تراکم پذيري

حداقل ويسکوزيته براي تشکيل لايه روانسازي

خاصيت خوب ويسکوزيته دما

خاصيت خوب ويسکوزيته فشار

ثبات در پيري ageing

قابليت اشتعال کم

سازگاري خوب با ساير مواد

رهاسازي هوا

دارا بودن خاصيت ضد کف

مقاوم در برابر سرما

حفاظت مناسب در برابر پوسيدگي و فساد

خاصيت جداسازي آب

حباب هوا

مايعات همواره حاوي معيني از هوا مي باشند. در شرايط فشار اتمسفر، روغن هيدروليک نيز بطور معمول حاوي 9% هواي حل شده مي باشد. همچنين در صورت نشتي در سيستم هاي انتقالي احتمال انتقال جريان هوا و افزايش مقدار هواي موجود در سيال نيز محتمل مي باشد.

انواع سيالات هيدروليک

روغن هاي هيدروليک با قابليت اشتعال زياد : بر اساس استاندارد، روغن هاي قابل اشتعال در سه کلاس مختلف HV , HLP , HL دسته بندي مي گردند.

روغن هاي هيدروليک با قابليت اشتعال کم : گروه سيال هيدروليک با قابليت اشتعال کم در چهار کلاس مختلف شامل HFD , HFC , HFB , HFA دسته بندي مي گردند.

گرانروي Viscosity

گرانروي عبارتست از مقاومت يک سيال در برابر اعمال تنش برشي در يک سيال جاري (در زمان حرکت) که لايه هاي مختلف آن نسبت به يکديگر جابه جا مي شوند. به عبارتي ديگر به مقدار مقاومت لايه هاي سيال در برابر لغزشي که بروي هم صورت مي گيرد، گرانروي سيال مي گويند. هر چه گرانروي مايعي بيشتر باشد، براي ايجاد تغيير شکل يکسان، به تنش برشي بيشتري نياز است. مهمترين خاصيت روغن هاي هيدروليک ويسکوزيته آنها مي باشد. بر اساس استاندارد ISO هر درجه ويسکوزيته روغن هاي هيدروليک تعيين کننده يک بازه بوده که حداقل و حداکثر آن در دماي 40 درجه سانتيگراد قابل محاسبه مي باشد.

 

 

آسانسور هيدروليکي Hydraulic Lift

در آسانسور هيدروليک عامل حرکت کابين، شامل مجموعه سيلندر و پيستون هيدروليکي بوده که مي تواند وزنه تعادل نيز داشته باشد. آسانسور هيدروليکي مي تواند از نوع مستقيم و يا غيرمستقيم باشد. در نوع مستقيم جک بدون واسطه به زير کابين و يا يوک کابين در کنار کابين متصل شده و در نوع غير مستقيم حرکت توسط سيم بکسل به کابين (کاراسلينگ) منتقل مي گردد.

آسانسورهاي هيدروليک قبل از اختراع آسانسورهاي کششي در امريکا رواج داشته است. تا پيش از سال 1945 عموماً از سيال آب جهت نيروي محرک جک استفاده مي شده که از 1945 با بکارگيري روغن به عنوان سيال در جک، استفاده از آب منسوخ گرديد.

 

 

از آسانسورهاي هيدروليک جهت حمل و نقل بارهاي سنگين در آسانسورهاي اتومبيل بر، باربر و همچنين در ساختمان هاي مسکوني کم ترافيک با ارتفاع کم استفاده مي گردد. سرعت آسانسورهاي هيدروليکي از 0/125 تا 1 متر بر ثانيه مي باشد. لازم به ذکر است سرعت 0/63 متر بر ثانيه بدليل امکان نصب پاوريونيت بدون مکانيزم خنک کننده و نيز عدم نياز به پاراشوت تدريجي (گاورنر، ترمز ايمني و ...) از عموميت بيشتري برخوردار مي باشد. در سرعت هاي بيشتر از 0/63 متر بر ثانيه بايستي از سيستم خنک کننده مناسب استفاده نمود که اغلب گرانقيمت مي باشند.

انواع سيستم هاي هيدروليک

انتقال نيرو به کابين در آسانسورهاي هيدروليک بر اساس محل جانمايي و نوع قرارگيري جک به انواع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي گردد.

سيستم هيدروليک مستقيم Direct

در روش مستقيم پيستون مستقيماً به کابين متصل گرديده، لذا سرعت و مقدار حرکت جک همواره با حرکت کابين برابر مي باشد. روش مستقيم ساده ترين و ايمن ترين روش استقرار جک بوده و در آسانسورهاي باري با ظرفيت بالا و نيز تراول هاي کم از اين روش بيشتر استفاده مي گردد. محل قرارگيري جک نسبت به کابين در روش مستقيم مي تواند به دو صورت ذيل انجام پذيرد:

1- سيستم هيدروليک مستقيم مرکزي (جک زير کابين)

در صورتي که جک مستقيماً به زير کابين متصل گردد آنرا Direct Central گويند که مزاياي اين سيستم عبارتند از :

داراي قطعات کمتر نسبت به سيستم هاي غيرمسقيم

وزن کمتر

استفاده از حداکثر فضاي چاه و اختصاص آن به کابين آسانسور

امکان تعبيه درب کابين بدون محدوديت مکاني (سه طرف چاه)

سهولت نصب

ايمني بسيار بالا

و معايب سيستم هيدروليک مستقيم مرکزي عبارتند از :

نياز به حفر چاه عميق جهت دفن سيلندر

بازرسي از سيلندر داراي محدوديت بوده و در مواقع نادر ممکن است براي انجام تعميرات از داخل چاه خارج شود

علت وجود سنگ و يا آب در زيرزمين احتمال بروز مشکلاتي جهت حفر چاه محتمل مي باشد

به علت تعادل ناپايدار پيستون و خطر کمانش آن ارتفاع صعود تقريباً تا 18 متر محدود مي باشد

به دليل راندمان پايين سيستم هاي هيدروليکي نسبت به کششي، نياز به استفاده از موتور با توان بالاتر و هزينه هاي اوليه بيشتر اجتناب ناپذير مي باشد

2- سيستم هيدروليک مستقيم جانبي (جک مجاور کابين)

در صورتي که در سيستم هيدروليک جک مستقيماً به زير يوک بالاي کابين متصل گردد، به آن Direct Side گفته مي شود. مزيت هاي اين سيستم عبارتند از :

نيازي به کندن زمين و دفن جک نمي باشد

جک کاملا در معرض ديد مي باشد

احتمال خوردگي و پوسيدگي سيلندر به حداقل ممکن کاهش مي يابد

ايمني بسيار نسبت به سيستم غيرمستقيم

هزينه کمتر بدليل عدم نياز به حفر چاه (تا 3 طبقه)

معايب سيستم هيدروليک مستقيم جانبي عبارتند از :

فضاي کمتري به کابين اختصاص داده مي شود

استفاده از اين روش فقط براي بارهاي سبک توصيه مي گردد

نسبت به نوع مستقيم مرکزي آسانسور از تراول کمتري برخوردار خواهد بود

نياز به فضاي بالاسري بيشتر مي باشد

نياز به عمق چاهک بيشتر مي باشد

 

 

 

سيستم هيدروليک غيرمستقيم (هيدروبکسل) Indirect

در اين روش پيستون باعث حرکت پولي گرديده، پولي چند رشته سيم بکسل ( که يک سر آنها به کاراسلينگ و سر ديگر در کف چاله آسانسور مهار گرديده) باعث حرکت کابين مي شود. با استقرار غيرمستقيم جک، امکان استفاده از جک با نصف طول تراول ميسر شده که اين امر موجب صرفه جويي اقتصادي در بسياري از پروژه ها مي گردد. جهت افزايش ضريب ايمني در آسانسورهاي هيدروليکي غيرمستقيم، سنسورهايي بر روي سيم بکسل ها تعبيه گرديده که در صورت قطع و يا خروج يکي از سيم بکسل ها (حداقل 2 سيم بکسل در اين آسانسورها بايد پيش بيني شده که ضريب ايمني هر يک حداقل 16 باشد) از محل خود مدار فرمان آسانسور قطع شده، تغذيه الکتروموتور پمپ روغن نيز از مدار خارج مي شود.

سيستم هيدروليک دوبل غيرمستقيم Double Indirect

در صورت وجود فضاي کافي بخصوص در آسانسورهاي هيدروليکي که براي جابه جايي بيش از 2 تن استفاده مي گردد مي توان از ترکيب چند جک استفاده نمود. در اين نوع آسانسور جک در دو طرف کابين تعبيه گرديده و به اين ترتيب مي توان بارهاي سنگين تري را در مقايسه با آسانسورها با جک تکي حمل نمود. يکي از نکات مهم در اين آسانسورها حرکت متوازن جک ها با سرعت يکسان است، که در غير اين صورت باعث عدم تعادل کابين در حين حرکت خواهد گرديد. عموماً استفاده از لوله بالانس در اين خصوص توصيه مي گردد.

کاربرد مناسب/نامناسب آسانسورهاي هيدروليک

استفاده از آسانسورهاي هيدروليک بخصوص در موارد ذيل توصيه مي گردد.

براي ظرفيت هاي بيش از 2000 کيلوگرم

تراول هاي کمتر از 18 متر

کمتر از 90 استارت در ساعت

محيطهايي با دماي پايدار

سرعت هاي کمتر از 1 متر بر ثانيه

ارائه مثال هاي مناسب و غيرمناسب ذيل، مي تواند در انتخاب کارفرمايان مفيد واقع گردد

نمونه هاي کاربردي مناسب :

ساختمان مسکوني داراي 2 الي 6 طبقه

بيمارستان هاي کوچک، کلينيک ها، ساختمانهاي بهداشتي تا 3 طبقه

کارخانجات صنعتي که نياز به انتقال بار و يا مواد خام از وزن هاي سبک تا بسيار سنگين دارند

پارکينگ هاي طبقاتي

آسانسورهاي خانگي Home Lift با برق تک فاز

آسانسورهاي پانوراما (هتل ها و مراکز تجاري)

نمونه هاي کاربردي نامناسب :

فروشگاه هاي بزرگ چندين طبقه با ترافيک زياد

بيمارستان هاي بيش از 4 طبقه و پرترافيک

مشکلات منطقه اي و معضلات آن درخصوص نصب جک هاي عميق

آسانسورهاي مسافربر اداري با ترافيک و سرعت زياد

مزاياي آسانسورهاي هيدروليک

نيروي کم / قدرت زياد

عدم نياز به سقف چاه مستحکم

عدم نياز به فضاي موتورخانه در بالاي چاه آسانسور

ايمني بيشتر مخصوصاً در هنگام وقوع زلزله

نرمي حرکت و دقت در توقف (مشابه سيستم 3vf)

توانايي بالابردن بارهاي سنگين

هنگامي که نياز به استفاده ازآسانسور با تراول کوتاه و ظرفيت زياد باشد اهميت آسانسورهاي هيدروليکي آشکارتر مي گردد. سيستم هاي هيدروليک، داراي توان، نيروي بالا برنده قوي و راندمان مکانيکي مناسب مي باشند. هنگامي که نيازي به سرعت هاي بالاتري نباشد، آسانسورهاي هيدروليکي مي توانند با ظرفيت هاي 57000 کيلوگرم و يا بيشتر عمل نموده که اين وزن ها عموماً مربوط به واگن هاي پربار سنگين و يا کاميون هاي بزرگ مي باشد.

 

 

کاهش ابعاد آهنکشي

از آنجايي که آسانسورهاي هيدروليکي نيرو و بار عمودي به اسکلت ساختمان اعمال نمي کند ابعاد آهن کشي چاهک به طرز چشمگير کاهش مي يابد.

بهره برداري مؤثرتر از ساختمان

فضاي مورد نياز براي چاه آسانسور هيدروليک 12% کمتر از چاه آسانسور کششي مي باشد. آسانسور هيدروليک نياز به فضاي موتورخانه در بالا نداشته اما نياز به over head بيشتري در نوع مستقيم دارند.

جانمايي مناسب بر اساس محدوديت ها

از آنجايي که اتصالات مکانيکي بين پاوريونيت و چاهک آسانسورهاي هيدروليکي را لوله ها و شلنگ ها تشکيل مي دهند، مي توان از اين خصوصيت قابليت انعطاف استفاده نموده و بخش پاوريونيت (موتورخانه) را در محل مناسبي با فاصله 6متري از سيلندر هيدروليک نصب نمود.

حداقل هزينه در زمان حرکت به سمت پايين

از آنجايي که نيروي پايين آمدن آسانسورهاي هيدروليکي توسط نيروي جاذبه زمين تأمين مي گردد لذا هنگام فرود نيازي به استفاده از نيروي برق نبوده و مصرف انرژي در زمان حرکت به سمت پايين نزديک به صفر مي باشد. ضمن اينکه بخاطر همين خصيصه طراحي و نصب سيستم اضطراري Black out در آسانسورهاي هيدروليکي بسيار ساده و ارزان مي باشد.

معايب آسانسورهاي هيدروليک

محدوديت تراول

استفاده از آسانسورهاي هيدروليک براي تروال هاي کمتر از 20متر توصيه مي گردد.

محدوديت سرعت

حداکثر سرعت آسانسورهاي هيدروليک عموماً 1 متر بر ثانيه بوده و بيشتر از آن به صرفه نمي باشد. با توجه به نياز آسانسورهاي هيدروليک به انتقال روغن جهت جابه جايي، به ندرت مي توان از آن براي سرعت هاي بالاتر از يک متر بر ثانيه استفاده نمود.

محدوديت تعداد استارت در ساعت (کمتر از 90 استارت در ساعت)

استفاده از روغن و خطر نشت و آلودگي

خرابي مکرر اورينگ، پکينگ ها و احتمال نشتي روغن

صدمات وارده به کاسه نمدها و بخش پکينگ جک هاي هيدروليکي يکي ديگر از مشکلات اين نوع آسانسورها مي باشد و به همين دليل بايستي در نصب آنها دقت فراوان مبذول داشت.

ايجاد حرارت

اصولاً آسانسورهاي هيدروليک، دستگاه هايي هستند که حرارت فراواني را ايجاد مي نمايند زيرا که کليه انرژي که در پايين آمدن آسانسور به کار ميرود تبديل به حرارت شده که در نتيجه روغن آن حرارت را جذب نموده و درجه حرارت آن بالا مي رود.

حجيم بودن تجهيزات (مانند جک، پاوريونيت و ...)

عمق زياد حفر زمين براي جايگذاري جک (در روش مستقيم مرکزي)

عمر مفيد تجهيزات (کمتر از 20 سال)

کمبود کارشناس متخصص در ايران

احتمال بروز اختلال در کارکرد

گاهي اوقات به علت تغييرات در درجه حرارت روغن هيدروليک، عملکرد آسانسورهاي هيدروليکي دستخوش نوسان مي گردد. درجه حرارت روغن در آسانسورهاي هيدروليکي کم ترافيک به تدريج کاهش يافته در حاليکه در آسانسورهاي هيدروليکي پرترافيک حرارت آن بالا مي رود. لذا بايستي که حرارت اتاقک پاوريونيت آسانسورهاي هيدروليکي را کنترل نمود تا تغييرات حرارت روغن به حداقل برسد.

هزينه هاي زياد در صورت انتخاب نا مناسب

در صورتي که نوع کاربري آسانسور مناسب ترافيک مسافر نباشد، هزينه هاي تعويض قطعات، خرابي هاي مکرر و ... زياد خواهد بود.

عدم امکان بازرسي قطعات و جکهاي دفن شده

سيستم پرفشار هيدروليک و تجهيزات مربوطه مدفون که لازمه نصب برخي از آسانسورهاي هيدروليکي مي باشند، همواره در معرض حملات شيميايي، مکانيکي و الکتروليتي قرار داشته که مي توانند موجب نشتي سيلندرهاي هيدروليک گردند. اقدامات فراواني در جهت جلوگيري و يا کاهش خوردگي صورت گرفته که استفاده از بسياري از آنها امروزه متداول شده است. از متداولترين اقدامات پيشگيرانه استفاده از روکش هاي مخصوصي مي باشد که بخش هاي مدفون را از سيالات زيرزميني و خاک که موجب خوردگي مي شوند، محفوظ نگه مي دارد. مشکل مهمي که هنوز لاينحل باقي مانده مربوط به ايجاد روشي است که بتوان به سهولت و مقرون به صرفه قطعات مدفون در زيرزمين را مورد بررسي و بازرسي قرار داد. ارزانترين راه اين است که کل جک ها را به بالاي زمين انتقال داد. جائيکه بتوان به سهولت و در همه موقع قطعات را بازبيني نمود.

مشکلات حفر چاه براي جک هيدروليک

با توجه به شرايط محيطي امکان برخورد با موانع زيرزميني در زمان حفر چاه براي جک محتمل مي باشد. اين امر در شهر تهران بدليل وجود قنات مي تواند مشکلات و هزينه هاي بسياري را براي سازنده ساختمان ايجاد نمايد.

نياز به کابل هاي انتقال برق متناسب با قدرت موتور

قدرت مورد نياز موتور آسانسورهاي هيدروليکي معمولا بيش از آسانسورهاي کششي مي باشد لذا جهت رساندن برق به موتورخانه بايد از کابلهاي برق متناسب با قدرت موتور استفاده نمود تا از افت ولتاژ جلوگيري گردد. استفاده از مدار ستاره مثلث جهت راه اندازي موتور نيز به همين علت است.

برخي از الزامات آسانسورهاي هيدروليک

در خصوص آسانسورهاي هيدروليک استانداردهاي EN 81-2 و 6303-2 تدوين شده است. در ذيل الزامات مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان ارائه مي گردد.

الزامات محاسبه تعداد، ظرفيت جابجايي که براي آسانسورهاي کششي مقرر شده در آسانسورهاي هيدروليک نيز الزامي است.

در صورتي که نوع سيستم بصورت مستقيم باشد بايد جک داراي شير اطمينان مخصوص باشد. در صورتي که نوع سيستم غيرمستقيم باشد علاوه بر شير اطمينان مخصوص، تدابير ايمني براي پيشگيري از سقوط آسانسور در اثر پاره شدن سيم بکسل الزامي مي باشد. در صورت وجود بيش از يک جک جهت جابجايي کابين بايد فشار روغن همواره يکسان باشد. چاه جک در صورت وجود بايد در برابر نفوذ آب مقاوم باشد.

در صورتيکه بيش از يک جک براي جابجايي کابين بکار رود بايد به نحوي به همديگر مرتبط شوند که فشار روغن آنها همواره يکسان باشد. در صورتيکه آسانسور هيدروليک از نوعي باشد که نياز به حفر چاه جهت استقرار جک باشد بايد پيش بيني لازم جهت حفر چاه به عمل آيد.

چاه جک بايد نسبت به نفوذ آب مقاوم شده و با دقت شاقولي 25 ميلي متر در ارتفاع 3 متر اجرا گردد. ابعاد و نحوه اجراي چاه جک و يا سازه هاي مختلف اطراف چاه آسانسور (متناسب با نوع جک و سيستم حرکت کابين) بايد از شرکت هاي معتبر آسانسور اخذ شود.

انتخاب اجزا سيستم هيدروليکي

اطلاعاتي را که جهت تعيين مشخصات فني جک و مجموع سيستم پاوريونيت يک آسانسور هيدروليکي مورد نياز مي باشد عبارتند از :

ظرفيت آسانسور

وزن کلي کابين به همراه نگهدارنده آن

وزن فلکه هرزگرد و سيم بکسل ها

طول مسير حرکت کابين

فاصله بين محور فلکه هرزگرد و محل نگهدارنده آن بر روي جک

نوع سيستم تعليق

سرعت کابين

فرکانس و ولتاژ موتور

ولتاژ بوبين شيرهاي کنترل

نوع استارت موتور شامل ستاره مثلث و يا 3VF

قطر و طول پيستون و سيلندر مورد نياز

طول حرکت جک

مشخصات عمومي آسانسورهاي خانگي Home Lift

جک به صورت تلسکوپي مستقيم کناري

حداکثر تراول 4/2 متر

سرعت حرکت در يک سرعته حداکثر 0/15 متر بر ثانيه

سرعت حرکت در دو سرعته حداکثر 0/25 متر بر ثانيه

ظرفيت کابين حداکثر 500 کيلوگرم

نياز به چاله ندارد

پاوريونيت نياز به برق سه فاز نداشته و با برق 220 ولت شهري راه اندازي مي گردد