تماس با واحد فروش 02153806 (خط ویژه)    02156716224 و 02156716223
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

درحال بارگذاری...

تعریف بالابر هيدروليکي چيست؟

آسانسور هيدروليکي يک نوع ماشين است که توسط جک هيدروليک براي بلند کردن يا جابجايي اجسام کاربرد دارد. نيروي لازم جهت اين جابجايي در هنگام فشار روي سيال مايع در يک پيستون بوجود مي آيد. در نهايت فشاري که سيال داخل پيستون بوجود آورده باعث انجام عمليات "بالابري" مي شود.

 

عملکرد

تکنولوژي بالابر هيدروليکي در بسياري از صنايع مانند ساخت و ساز و حمل و نقل کاربرد اساسي دارد. اين تکنولوژي اغلب براي استفاده از ماشين آلات سنگين و يا حرکت و بلند کردن اجسام سنگين و بزرگ مانند اتومبيل، خاک و کانتينرهاي کشتيراني اجرا مي شود.

 

قوانين فيزيک در هيدروليک

يکي از معادلات فيزيکي که در مورد تکنولوژي بالابر هيدروليکي استفاده مي شود، به قرار زير است :

"فشار منطقه x = نيرو"

اين معادله کمک مي کند تا بتوان فشار لازم براي مايع سيال در يک پيستون جهت تأمين نيروي کافي براي جابجايي و حرکت جسم را تعيين کرد.

 

انواع

تکنولوژي بالابر هيدروليکي مي تواند در بسياري از ماشين هاي صنعتي مثل انواع بالابر هيدروليکي، جک هاي هيدروليکي، ليفتراک، بالابر خودرو و در ميان بسياري از ماشين آلات يافت شود. اين ماشين ها مي توانند از آن براي تأمين نيروي بالابري مورد نياز جهت توليد کار استفاده کنند، مانند حرکت دادن يک جسم ديگر.

 

اهميت تکنولوژي هيدروليک

تکنولوژي بالابر هيدروليکي يک جنبه مهم مهندسي است به طوري که بدون آن که بسياري از کاربردها امکان پذير نخواهد بود، مگر اينکه تکنولوژي ديگري به عنوان جايگزيني آن وجود داشته باشد. صنايع خودروسازي، ساخت و ساز، هواپيما، کشتيراني و صنايع حمل و نقل به شدت به آن بستگي دارد و اين موضوع به بخش بزرگي از دنياي مدرن کمک مي کند.

 

حقيقت جالب

حتي ترمزهاي خودرو از فناوري هيدروليک استفاده مي کنند. هنگامي که پدال ترمز را فشار مي دهيد، يک پيستون کوچک را در سيلندر اصلي ترمز فشار مي دهيد. پيستون روي مايع ترمز فشار اعمال مي کند که اين فشار از طريق خطوط ترمز انتقال يافته و يک مجموعه از پيستون ها را مجبور مي کند تا لنت هاي ترمز را با ديسک در هر چرخ درگير کند. اصطکاک حاصل شده از لنت ترمز در برابر ديسک باعث کاهش سرعت ماشين و در نهايت توقف ماشين مي گردد.

 

 

 

منبع :

- علم ديناميک

- ديکشنري وبستر

 

تهيه مطلب :

آسيابرج