تماس با واحد فروش 02153806 (خط ویژه)    02156716224 و 02156716223
خدمات پس از فروش
مشخصات سازمان/شخص
تاریخ
ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است
نمابر
ورودی نامعتبر است
درخواست تعمیر دستگاه
سریال
ورودی نامعتبر است
مدل 2
ورودی نامعتبر است
شرح خرابی
ورودی نامعتبر است
نام قطعه 1
ورودی نامعتبر است
نام قطعه 2
ورودی نامعتبر است
جهت تسریع در روند خدمات، تهیه عکس و فیلم در زوایای مختلف از دستگاه که بیانگر مشکل بوجود آمده باشد و ارسال به شماره 09123583662 الزامی است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است
اداره،سازمان
ورودی نامعتبر است
موبایل
ورودی نامعتبر است
آدرس
ورودی نامعتبر است
مدل 1
ورودی نامعتبر است
شرح خرابی
ورودی نامعتبر است
سریال
ورودی نامعتبر است
درخواست خرید قطعه محصولات
توضیحات
ورودی نامعتبر است
توضیحات
ورودی نامعتبر است
آپلود عکس یا فیلم
ورودی نامعتبر است