• 53806- 021
  • تهران، کیلومتر ده جاده قدیم کرج، اتوبان آزادگان، احمدآباد مستوفی، بلوار شهید ابوالقاسم، خیابان صنوبر دوم جنوبی، میدان فلسطین، انتهای خیابان سیزده آبان غربی، پلاک22 و 24

نگهداری و قطعات یدکی بالابر

در تمام پمپهای بالابر، اجزایی که در عمل پمپاژ در گیرند پس از مدتی ساییده و فرسوده می شوند که باید این قطعات را تعویض کرد. در پمپهای بالابر دنده ای، معمولاً کل پمپ جایگزین می شود. در برخی پمپهای پره ای مجموعة در معرض سایش، بدون نیاز به پیاده کردن پمپ بالابر تعویض پذیر است. در مورد پمپهای پیستونی باید به توصیه سازنده در مورد تعمیرات کوتاه مدت توجه شود. همچنین بهتر است که در کاربردهای بحرانی پمپ جایگزین آماده باشد.

مدارهای پمپاژ

مدارهای پمپاژ بالابر به دو دسته اصلی سیستمهای مدار باز و سیستمهای مدار بسته تقسیم می شوند. در بالابر ها با سیستمهای مدار باز، سیال توسط یک یا چند پمپ از مخزن به طرف عملگرها هدایت می شود و سیال خروجی از عملگرها به مخزن باز می گردد. در بالابر ها با سیستمهای مدار بسته از سیال خروجی از عملگر برای تغذیه مستقیم خط مکش پمپ استفاده می شود سیستمهای مدار باز به چهار دستة زیر تقسیم می شوند:

پمپ تکی جابه جایی ثابت

در بیشترین مدارهای ساده بالابر های هیدرولیکی از یک پمپ تکی جابه جایی ثابت استفاده می شود این پمپ معمولاً توسط یک موتور الکتریکی با سرعت ثابت رانده می شود، بدین ترتیب دبی ثابتی در مدار ایجاد می شود. فشار سیستم در نقطه تنظیم شیر اطمینان محدود می شود. هرگونه دبی مازاد سیستم نیز از طریق شیر اطمینان در فشار کامل مدار تخلیه می شود. این امر سبب تولید انرژی گرمایی و افزایش دمای سیال می شود. تولید بیش از حد گرما، داغ شدن روغن و افت کیفیت آن را به دنبال دارد.

1-     دبی کامل پمپ بالابر در همة اوقات مورد نیاز باشد.

2-     دبی خروجی پمپ بالابر در زمان عدم نیاز به تانک تخلیه شود.

3-     تلفات توان ناشی از شیر اطمینان اندک بوده و گرما به راحتی دفع شود.

4-     خاموشی موتور در هنگام عدم نیاز به پمپ کوتاه مدت و نامتناوب باشد.

در این مدار حرکت عملکرد توسط یک شیر کنترل مسیر دستی، سه حالتی چهار راهه با فنر مرکز گرا کنترل می شود. با توجه به وجود فنر، سیال به راحتی به تانک تخلیه می شود. در این حالت با کاهش مقاومت در برابر جریان سیال گرمای کمتری تولید می شود.

پمپ با جابه جایی ثابت و انباره

انباره های هیدرولیکی بالابر ها و سایلی هستند که انرژی مدار را به صورت سیال تحت فشار ذخیره می کنند. انباره ها می توانند دبی زیادی را در مدت زمان کوتاهی تامین کنند. مرسوم ترین نوع انباره، مخزن فولادی بزرگ فورج شده ای است که یک کیسة ارتجاعی محتوی نیتروژن تحت فشار، درون آن قرار دارد. زمانی که پمپ کار می کند سیال به داخل مخزن فرستاده می شود و گاز تحت فشار قرار می گیرد. کاهش فشار ورودی مدار سبب انبساط کیسه شده و سیال را به مدار باز می گردند.

دبی پمپ بالابر ها برای پر کردن انبارة A  استفاده می شود. هرگاه فشار مدار به مقدار از پیش تعیین شده برسد، کلید فشاری Bعمل می کند. با عمل این کلید و تحریک سولنوئید شیر C سیال به تانک تخلیه می شود.(باراندازی از پمپ) سیال ذخیره شده در انباره نیز توسط شیر یکطرفه D تحت فشار حبس می شود. برای کمک به کارکرد مطمئن و نگهداری مناسب انباره ( که یک مخزن تحت فشار بالقوه خطرناک است) توصیه می شود که از شیرهای اضافی در مدار انباره استفاده شود. قوانین استاندارد پاره ای از کشورها، استفاده از بلوک های شیر اطمینان انباره را تابع مقررات ویژه ای قرار می دهد. استفاده از مدار انباره بر یا سیستم هایی که عملگر آنها مدت زمان زیادی به صورت تحت فشار در حالت استراحت باقی می ماند، مناسب است.

اطلاعات طراحی مدار پمپ بالابر

مدت زمان سیکل کامل 30ثانیه است. سیستم تنها در نیمی از سیکل به سیال نیاز دارد، ولی در 3/2 مدت زمان سیکل باید تحت فشار نگه داشته شود. سیستمهای کنترل بالابر می توانند برای تنظیم دبی استفاده می شوند. سیال مورد استفاده در مدار روغن معدنی است. چهار طرح پیشنهادی برای مدار پمپ چنین اند:

1-     استفاده از یک پمپ بالابر جابه جایی ثابت

2-     استفاده از دو پمپ بالابر جابه جایی ثابت

3-     استفاده از سیستم انباره

4-     استفاده از یک پمپ بالابر با کنترل جبران فشار

استفاده از سیستم انباره

در سیستم انباره، سیال خروجی از پمپ در انباره تحت فشار نگه داشته می شود تا زمانی که سیستم به آن نیاز پیدا کند. برای محاسبه ابعاد انباره اطلاعات زیر باید معلوم باشند.( یا فرض شده یا تعیین شود)

الف) حداکثر دبی مورد تقاضا از انباره

ب) حداقل فشار کاری سیستم بالابر

ج) حداکثر فشار کاری سیستم بالابر

 

د) فشار انباره پیش از پر شدن

نگهداری و قطعات یدکی بالابر
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط

ادامه مطلب
بالابر چیست؟

بالابر چیست؟

بالابر به وسیله ای گفته می شود که برای حمل بار و نفر در ارتفاعات استفاده می شود. برای مطالعه
بیشتر در خصوص انواع و کاربرد بالابر وارد سایت آسیابرج شوید.

ادامه مطلب
بالابر ثابت چیست؟

بالابر ثابت چیست؟

بالابر ثابت چیست؟ | بررسی کاربرد و مزایای بالابر ثابت | معرفی انواع بالابر ثابت | کاربری های
بالابرهای ثابت

ادامه مطلب
بالابر متحرک چیست؟

بالابر متحرک چیست؟

بالابر متحرک چیست؟ | بررسی کاربرد و مزایای بالابر متحرک | معرفی انواع بالابر متحرک | کاربری های بالابرهای متحرک